درباره تیم استارت

از زمانی که تئوری خود درباره تیم و تفاوت آن با دیگر انواع اجتماعات انسانی را  به جامعه علمی معرفی کردیم، تمام تلاش و توان خود را به کار بستیم تا آن را در زمینه­های اجتماعی و عرصه­های مختلف زندگی، از کلاس­های دانشگاهی گرفته تا تیم­های ورزشی و نظایر آن، به کار بندیم. بعد از مشاهده موفقیت­های حاصل از بکارگیری این رویکرد و کارآیی مدل در زمینه­های گوناگون، بر آن شدیم تا این الگوی کاربردی را در یکی از مهمترین عرصه­های اجتماع یعنی موسسات و سازمان­ها و به طور مشخص در فضای کسب و کار به کار بگیریم.

دلیل ما برای انتخاب سازمان به عنوان عرصه­ای برای کار تیمی این است که باور داریم هدف از تشکیل سازمان­ها و موسسات در جوامع، ایجاد فضایی برای بهزیستن و ساختن جهانی بهتر برای همگان بوده و هست و در این میان، «الگوی کارِ تیمی» تلاشی است که به واسطه­ی آن، گروهی از افراد با هدف ایجاد زندگی بهتر برای دیگران و ذینفعان خود، شرایط بهتری را برای خود رقم می­زنند. تلاشی که در آن انسان­ها یاد می­گیرند تا با اصلاح پندار، گفتار و کردار خود، سازمان و کسب و کار را دگرگون کرده و موفقیت خود را در راستای موفقیت­های دیگران جستجو و دنبال کنند و از طریق زندگی سالم و جمعی در محیط­های کاری، درس­های بهزیستن در کلیت زندگی را در قالب فرهنگ کار تیمی در سازمان و فراتر از سازمان، به کارکنان و در مرحله­ای بالاتر به افراد جامعه و شهروندان منتقل نمایند.