13
آذر
آذر 13, 1402\ \@\ 2:27 ب.ظ

The Motive: Why So Many Leaders Abdicate Their Most Important Responsibilities (J-B Lencioni Series) Hardcover – February 26, 2020

13
آذر
آذر 13, 1402\ \@\ 2:27 ب.ظ

مراقب مدعیان دروغین تیم سازی باشید