سنجش و ارزیابی سلامت تیمی

بسته به درخواستی که از ما می­شود بسته­های ارزیابی فردی و سازمانی به مشتریان ارائه می­شود. ارزیابی­های فردی مبتنی بر آزمون­های تست شخصیت از MBTI گرفته تا هالند و غیره و آزمون­های سازمانی با ترکیب­های داده­های برآمده از آزمون­های فردی و نیز آزمون­های نقش­های تیمی همچون نقش­های بلیبین می­تواند کمک شایانی برای علاقه­مندان فردی و سازمانی فعالیت­های تیمی باشد. تمامی آزمون­ها دارای گزارش و ارائه نتیجه همراه با تحلیل­های فردی و سازمانی خواهد بود. آشنایی بیشتر با این آزمون­ها را می­توانید در بخش آزمون­ها دنبال کنید.