اطلاعات تماس

دکتر رضا مقدم

دانش آموخته دکترای تخصصی جامعه¬شناسی گروه¬های اجتماعی
مدرس دوره¬های تیم سازی و اخلاق حرفه ای