طراحی و اجرای فعالیت ها و بازی های تیمی

تیم سازی فرایندی است که در آن گروهی از انسانها یاد می¬گیرند که چگونه از طریق به کار بستن یک سری اصول نگرشی و قواعد رفتاری، به یکدیگر اعتماد کرده، به اختلافات میان خود احترام گذارده و از طریق تضاد سازنده به توافقات جمعی برسند، توافقاتی که در راستای اهداف جمعی باشد و همگی به آن متعهد باشند.

رسیدن به این نقطه و تبدیل شدن به یک تیم با عملکرد بالا، نیازمند فعالیت های منظم و حساب شده¬ی ذهنی و عینی است. فعالیت¬های ذهنی و نظری در قالب فعالیت­ها و بازی­های تیمی، موجب استحکام نگرش اعضاء به کارتیمی و ارتقای سطح مهارت¬های کار تیمی می¬شود. به کارگیری توأمان این بازی¬ها موجب می¬شود دانش، نگرش و مهارت¬های کار تیمی به عادت¬های کارتیمی تبدیل و «افراد» یک سازمان به «اعضاء» شوند و رفته رفته دانش، نگرش و مهارت¬های¬شان به عنوان فرهنگ در تمامی لایه¬های سازمانی رسوخ کند.

تیم های موفق برای تبدیل شدن به یک تیم عالی از هر فرصتی استفاده می¬کنند و علاوه بر فعالیت¬های رسمی، اقدامات و فعالیت های غیر رسمی را نیز در برنامه های خود گنجانده و تلاش می¬کنند به کمک آنها پیوندهای قوی¬تری میان اعضای خود ایجاد کرده و حرکت سازمان را به سمت تعالی و سرآمدی سرعت بخشند.

بازی¬های تیمی یکی از این فعالیت¬هاست که به شکلی کاملاً حساب شده اما با رسمیت کمتری در سازمان¬ها مورد استفاده قرار می¬گیرند. در حقیقت می¬توان گفت؛ تیم سازی برای تحقق هدف اصلی خود – یعنی ایجاد انسجام تیمی- همیشه نیازمند جلسات تسهیلگری نیست و مدیران می¬توانند با فعالیت ها و رویدادهای سرگرم کننده که اعضای تیم می¬توانند با هم انجام دهند ، تیم¬های خود را تصحیح، ترمیم یا تکمیل نمایند. به بیان دیگر این بازی ها، فعالیت¬های هدفمندی هستند که موضوعاتی مانند تقویت اعتماد، ارتباط، هماهنگی، همکاری، تعهد، حل مسأله، تفکرخلاق، تفکر انتقادی و … در دستور کار خود دارند و در مکان های مختلفی مانند داخل شرکت یا خارج آن و یا در مکان¬های سرپوشیده و یا فضای باز قابل انجام هستند.

لازم به ذکر است، صرف نظر از اهدافی که طراحان، مشاوران و مدیران برای این بازی­ها در نظر دارند، انجام این فعالیت¬ها در سازمان، جو سازمان را به محیطی گرم و صمیمی تبدیل کرده و با ایجاد فضایی شاد، پیوندهای میان اعضای تیم را تقویت و فرهنگ سازمانی را استوارتر می¬کنند.

در همین راستا، اگر چه «تیم تخصصی تیم استارت» از تمامی این امکانات برای اجرا و پیاده­سازی پروژه های تیم­سازی استفاده می کند اما افزون بر آن، این آمادگی را نیز دارد که برای سازمان¬های متقاضی فعالیت¬های فوق برنامه کاری، بازی¬های تیمی هدفمند را با هدف ارتقای پیوندهای میان اعضاء یا تقویت فرهنگ سازمانی، متناسب با شرایط و اقتضائات آن سازمان طراحی و اجرا نماید.